Noticies

27/12/2016 Subvencions
En data 3 de juny de 2016 el Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2016, i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de...
27/12/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de març de 2016, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació...
27/12/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de març de 2016, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació...
19/12/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de març de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per inversions extraordinàries a ajuntaments, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per...
31/08/2016 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91, de data 12 de maig de 2016, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de bases per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2016. L’...
31/08/2016 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91, de data 12 de maig de 2016, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de bases per a programes i activitats culturals de foment cultural, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
29/08/2016 Subvencions
El Ple de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels equipaments...
29/08/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, inversions, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma...
16/08/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, mobiliari i equipament clínic ,...
16/08/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va...

Pàgines