Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020

18/11/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 7 d’agost de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a les línies:

- Tipus 1. Vigilància als espais públics i als edificis municipals.

- Tipus 2. Seguretat a les zona de bany : platges i piscines.

- Tipus 4. Adquisició d’Equips de Protecció Individual.

El pressupost total de les esmentades actuacions sol·licitades, va ser de 18.063,04 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 d’octubre de 2020, va concedir una subvenció d’import 16.782,07 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2020.