El consistori

 

El consistori
 

Alcalde: Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella


1r. tinent d'alcalde: Sr. Pep Navarro Monserrat 

  
2n. tinent d'alcalde: Sra. Sílvia Pomés Roset

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella

Sr. Pep Navarro Monserrat 
 

Sra. Sílvia Pomés Roset
 

Sr. Josep Trullols Vidal 

 

 

REGIDORIES
 

 

Alcaldia, governació, infraestructures i serveis municipals, economia i hisenda

Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella - jjcorsellas@stacqueralt.altanet.org

 

 

                     

Agricultura i camins, medi ambient, seguretat i gent gran

Sr. Pep Navarro Monserratjnavarrom@stacqueralt.altanet.org

 

 

Obres, habitatge, patrimoni i indústria

Sr. Josep Trullols Vidal - joseptrullols@stacqueralt.altanet.org

 


                   

           

Comerç, subvencions, serveis socials, sanitat i Residència

Sra. Sílvia Pomés Roset: - spomes@lespiles.cat

 

 Comunicació, turisme, joventut, esports i educació

Sra. Berta Navarro Solàbnavarro@stacqueralt.altanet.org

 

 

Equipaments, cultura, festes i entitats

Sra. Mercè Ballabriga Almenaramballabriga@stacqueralt.altanet.org

 

 

Alcaldes pedanis

Pedania d'Aguiló: Carlos Silvio Chiara Monsalve

Pedania de la Pobla de Carivenys: Jordi Segura Casanellas
 
Pedania de Les Roques: Anna Mas Sureda
 Regidors

Sr. Ferran Orga Vidal
 

Sr. Josep Maria Farré Vidal
 

Sra. Carme Casas Enrich
 

Sr. Ramon Mullerat Figueras
 

Sra. Irene Roca Hernández