El consistori

 

 

El consistori
 

Alcalde: Sr. Ramon Mullerat Figueras


1r. tinent d'alcalde: Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella

  
2n. tinent d'alcalde: Sr. Pep Navarro Montserrat

 

COMISSIÓ DE GOVERN 

Sr. Ramon Mullerat Figueras

Sra. Montserrat Oranias Recasens 

Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella

Sr. Pep Navarro Montserrat

 

REGIDORIES I HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC  

 

Alcaldia i Regidoria de Governació, Transparència i participació, Pedanies, Educació i Serveis Socials

Sr. Ramon Mullerat Figueras - ramon@ajuntamentscq.cat 

 

                        

Regidoria d'Infraestructures, Serveis Municipals, Hisenda, Subvencions i Promoció econòmica, indústria i competitivitat

Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella - jjcorsellas@stacqueralt.altanet.org 

 

Regidoria d'Urbanisme, Habitatge, Mobilitat i Obres locals

Sr. Josep Trullols Vidal - joseptrullols@stacqueralt.altanet.org

                   

          

Regidoria de Patrimoni, Turisme i Comunicació

Sra. Montserrat Oranias Recasens - moranias@stacqueralt.altanet.org
 

 Regidoria de Festes i Cultura Popular, Entitats, Comerç, Equipaments, Joventut i Lleure

Sr. Josep Maria Farré Vidal - jmfarrev@stacqueralt.altanet.org

 

Regidoria de Sector primari i camins, Seguretat i Sanitat

Sr. Pep Navarro Montserrat - jnavarrom@stacqueralt.altanet.org

 

Esports i Medi Ambient

Francesc Solà Sendra - fsola@stacqueralt.altanet.org

 

Alcaldes pedanis

Pedania d'Aguiló: Sr. Josep Parés Segura

Pedania de Les Roques d'Aguiló: Sr. Jordi Segura Casanellas

Pedania de La Pobla de Carivenys: Sra. Anna Mas SuredaRegidors

Sr. Magí Trullols Trull

Sra. Maria Assumpció Canela Corbella

Sra. Angelina Nogués Martorell

Sra. Ester Llorens Canals