Noticies

16/09/2020
Podeu consultar la informació de la matrícula de l'Escola de Música per el curs 2020/2021 aquí. Per a més informació, posar-se en contacte amb l'Escola de Música: - email: e3008948@xtec.cat - tel. 977 880 445
11/08/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, en data 26 de setembre de 2019, d’acord amb la Resolució EMC/2399/2019, de 12 de setembre, del Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Català d’Energia (ICAEN), per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions a...
15/06/2020 Actualitat
Normes d’utilització de la piscina, degudes a la Covid-19 Aforament màxim de les instal·lacions durant la COVID-19: 250 persones. És OBLIGATORI EL SEU COMPLIMENT. VESTIDORS: Romandran tancats. No és permesa la seva utilització i s'haurà de venir canviat de casa. LAVABOS: Romandran tancats. Només es...
20/01/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, va sortir publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i a altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries...
10/12/2019 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de març de 2019, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) , i en els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels...
10/12/2019 Subvencions
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, dins del Programa d’Inversions del Conveni Marc de la Diputació de Tarragona, gestionen i executen inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del conveni. El conveni preveu l’execució de les inversions...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/12/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/12/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la Diputacio Tarragona
30/11/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de març de 2019, va aprovar la convocatòria de subvencions per a les gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit...
20/11/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats esportives de caràcter singular. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una...

Pàgines