Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2020

18/01/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 11 de març de 2020, es va publicar la convocatòria i la modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la “Reparació i manteniment de varis camins municipals a causa del temporal Glòria del passat gener de 2020”.

El pressupost total d’aquesta actuació va ser de 32.479,13 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 22 de desembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 26.119,50 euros per a la realització de l’esmentada actuació objecte de la sol·licitud.
 
Santa Coloma de Queralt, gener de 2021.