Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019-202

18/12/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019-202

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 21 de setembre de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019-2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a l’Organisme Autònom Municipal “Escola Municipal de Música” per al curs 2019-2020.

El pressupost total de despeses es va estimar en 185.282,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 1 de desembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 41.938,01 euros per al finançament de l’escola municipal de música de Santa Coloma de Queralt, per al curs 2019-2020.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2020