Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020

18/12/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 5 d’agost de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a activitats culturals, d’import 10.000,00 euros, i per activitats educatives, per import 2.000 €.

El pressupost total de les actuacions va ser de 18.146,59 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 17 de novembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 10.000,00 euros per a la realització d’activitats culturals i 2.000,00 euros per a la realització d’activitats educatives.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2020