Noticies

14/10/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de maig de 2021, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica. (PAESC). Convocatòria 2021. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una...
14/10/2022 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 15 de març de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2022. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•...
14/10/2022 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 29 de març de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt...
10/10/2022 Subvencions
Ajut per “Adequació arquitectònica de l'edifici de La Farinera com a espai museïtzat” al terme municipal de Santa Coloma de Queralt. Operació: Implementació d’estratègies de desenvolupament local Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per:
25/09/2022 Subvencions
Que per acord de data 5 de juliol de 2022, la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Que l’Ajuntament necessita contractar temporalment (sis mesos), a dues persones (1 home i 1...
23/08/2022 Subvencions
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de data 11 d’abril de 2022 i número 8645 va sortir publicada la RESOLUCIÓ CLT/982/2022, de 31 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la...
22/06/2022 Subvencions
D’acord amb les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2022, l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona ha concedir a l’Ajuntament de Santa...
15/03/2022 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 18 de maig de 2020, es va publicar l’aprovació definitiva de la convocatòria de subvencions del PAM, per al quadrienni 2020-2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar per al PAM...
28/01/2022 Subvencions
El 10 d’octubre de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7566 l’Ordre TES/169/2018, de 4 d'octubre, les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic. El 9 de juny de 2021 es va publicar al DOGC núm. 8429...
28/12/2021 Subvencions
D’acord amb les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2021, l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona va concedir per a l’Ajuntament de Santa...

Pàgines