Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2023.

24/07/2023 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2023.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2023.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular sota el títol de “ #scqcultura23”.

 

El pressupost total de les actuacions va ser de 35.000,00 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 20 de juny de 2023, va concedir una subvenció d’import 19.758,94 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, juliol de 2023.