Concessió de subvencions per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2022-2023

24/07/2023 Subvencions

Concessió de subvencions per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2022-2023

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona curs 2022-2023.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a l’Organisme Autònom Municipal per al curs 2022-2023

 

El pressupost total de despeses es va estimar en 165.319,43 €.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 20 de juny de 2023, va concedir una subvenció d’import 34.413,33 euros per al finançament de l’escola de música de Santa Coloma de Queralt per al curs 2022-2023

 

Santa Coloma de Queralt, juliol de 2023.