Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’any 2023.

24/07/2023

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’any 2023.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció de 10.000,00 € per la  línia 2.

 

-Tipus 2. Personal de socorrisme a les piscines municipals, per a la contractació del servei de socorrisme per a la piscina municipal per al període del 24 de juny a l’11 de setembre.

 

El pressupost total de les actuacions va ser de 13.169,34 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 20 de juny de 2023, va concedir una subvenció d’import 8.443,00 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

AQUESTES ACTUACIONS COMPTEN AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

 

Santa Coloma de Queralt, juliol de 2023.