Concessió de subvencions, de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’any 2023

16/08/2023 Subvencions

Concessió de subvencions, de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’any 2023

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions de protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, per a l’any 2023.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció de 10.000,00 € per a les línies d’actuació:

Tipus 1: Control sanitari de l’aigua del consum humà

Tipus 2: Control sanitari de l’aigua de les piscines

El pressupost total de les actuacions va ser de 12.104,63 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 20 de juny de 2023, va concedir una subvenció d’import 8.503,25 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Santa Coloma de Queralt, agost de 2023.

AQUESTES ACTUACIONS COMPTEN AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA