Noticies

23/10/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 14 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva. Convocatòria 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i...
23/10/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per l’exercici 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a...
21/08/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24 d’abril de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, per a l’any 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una...
16/08/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions de protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals,...
24/07/2023
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta...
24/07/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona curs 2022-2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria...
24/07/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol...
11/07/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la Subvenció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per un import de 28.263,60 euros. L’ import ha estat destinat al finançament de la següent manera: -Import concedit: 8.174,00 €...
05/07/2023 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests...

Pàgines