Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, per a l’any 2023

21/08/2023 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, per a l’any 2023

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24 d’abril de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, per a l’any 2023.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la redacció d’un  Pla Local d’ Habitatge per definir propostes concretes i desenvolupar estratègies per assegurar el dret a l’accés a l’habitatge.

El pressupost total de les actuacions va ser de 11.765,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 8 d’agost de 2023, va concedir una subvenció d’import 8.650,67 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Santa Coloma de Queralt, agost de 2023