Noticies

18/01/2021 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 11 de març de 2020, es va publicar la convocatòria i la modificació de la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, convocatòria 2020. L’...
15/01/2021
Sessió informativa online sobre l'abastament d'aigua a la Baixa Segarra Data: Divendres 22 de gener de 2021 Hora inici: 19:30h. La plataforma s’obrirà a partir de les 19:15. La sessió es farà a través de la plataforma Zoom Com connectar-se: Per entrar a la reunió cal obrir el següent enllaç i...
18/12/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 5 d’agost de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020. L’Ajuntament de Santa...
18/12/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 21 de setembre de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019-2020. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
16/12/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 9 de juny de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va...
Sessió informativa sobre els projectes de parcs eòlics i fotovoltaics al nostre municipi
12/12/2020
Sessió informativa sobre els projectes de parcs eòlics i fotovoltaics al nostre municipi Data: Divendres 18 de desembre Hora inici: 19:30h. La plataforma s’obrirà a partir de les 19:15. La sessió es farà a través de la plataforma Zoom Com connectar-se: Per entrar a la reunió cal obrir el següent...
26/11/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 9 de juny de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, per a l’any 2020. L’Ajuntament de Santa Coloma...
19/11/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 de juliol de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, convocatòria 2020. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
18/11/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 5 de març de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va...
18/11/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 7 d’agost de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID 19, convocatòria 2020. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va...

Pàgines