Noticies

20/01/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, va sortir publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i a altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries...
10/12/2019 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de març de 2019, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) , i en els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels...
10/12/2019 Subvencions
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, dins del Programa d’Inversions del Conveni Marc de la Diputació de Tarragona, gestionen i executen inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del conveni. El conveni preveu l’execució de les inversions...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/12/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/12/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la Diputacio Tarragona
30/11/2019
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de març de 2019, va aprovar la convocatòria de subvencions per a les gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió de gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit...
20/11/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats esportives de caràcter singular. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una...
25/10/2019 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 16 de març de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració...
24/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en data 20 de març de 2019, va publicar la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019, durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 15 d’octubre de 2019, aprovada per la Junta...
15/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en data 14 de març de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals de la demarcació de Tarragona destinades a les escoles de música de titularitat municipal, amb la finalitat de contribuir al...

Pàgines