Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’any 2022.

11/07/2023

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’any 2022.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la Subvenció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per un import de 28.263,60 euros.

 

L’ import ha estat destinat al finançament de la següent manera:

 

-Import concedit: 8.174,00 € per a la línia 1. -1.1. Piscines:

 

Contractació del servei de socorrisme per a la piscina municipal per al període del 24 de juny a l’11 de setembre.

 

-Import concedit: 6.539,20 €, per la línia 1 – 1.2. Agent Cívic:

 

Contractació de dos agents cívics com a responsables de la seguretat, higiene, vigilància i informació a la piscina municipal.

-Import concedit: 13.550,40 €, per la línia 2:

 

- 2.1. Aigua consum humà: Anàlisi de control, anàlisi completa, anàlisi de control en xarxa interior en l’aigua de consum humà.

 

- 2.2. Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà: control de plagues, desratització, paneroles, insectes i coloms.

- 2.5. Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals: Neteja de l’edifici municipal CEIP Cor de Roure.

 

- 2.8. DEA: Arrendament d’un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)instal·lat a la façana del poliesportiu municipal, i un Desfibril·lador Extern Semiautomàtic (DESA) ubicat dins del vehicle de  la vigilància municipal.

AQUESTES ACTUACIONS COMPTEN AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA