Noticies

24/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en data 20 de març de 2019, va publicar la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019, durant el període comprès entre l’1 d’octubre de 2018 i el 15 d’octubre de 2019, aprovada per la Junta...
15/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en data 14 de març de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments, EMD i organismes autònoms municipals de la demarcació de Tarragona destinades a les escoles de música de titularitat municipal, amb la finalitat de contribuir al...
Aqui Diputacio. Actualitzacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio tarragona
30/09/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions destinades al finançament d’actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús, per a l’any 2019. L’Ajuntament...
27/09/2019
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 29 de juliol de 2019, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de subvencions de caràcter excepcional 2019, amb la finalitat de finançar aquelles actuacions urgents i excepcionals necessàries pe garantir la prestació dels...
Aqui Diputacio Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/09/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2019. L’Ajuntament de Santa Coloma de...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
31/08/2019
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals. L’Ajuntament de...
31/08/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5.000 habitants, per a programes i activitats culturals. L’Ajuntament de...
26/07/2019
Al D.O.G.C. del passat 15/07/2019 es van publicar les Bases específiques per a la concessió de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural BCIN (monuments) i BCIL; Resolució CLT/1910/2019, del Departament de Cultura de la Generalitat de...
05/07/2019
Santa Coloma de Queralt // 4 de juliol del 2019 El passat dijous 4 de juliol de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt la sessió plenària extraordinària d’organització. Van assistir a l’acte els convocats dels diferents grups municipals. A l’ordre del...
11/06/2019
El passat dissabte 1 de juny, diferents municipis de la Baixa Segarra van homenatjar i recordar les víctimes de la deportació a camps de concentració nazi, en la que fou una jornada molt emotiva, dedicada a la memòria històrica i que tingué com a acte central la col·locació de cinc llambordes...

Pàgines