Ple municipal del mes d'abril

05/05/2021 Actualitat

Ple municipal del mes d'abril

El passat dijous 29 d’abril es va celebrar un nou ple ordinari de l’Ajuntament de Santa Coloma. Aquest ple es va celebrar de manera presencial i es va emetre a través de Youtube.

Entre els punts de l’ordre del dia, cal destacar la delegació al Consell Comarcal de la Conca de Barberà les competències relatives a la gestió del sanejament en alta del nucli d’Aguiló. Ja fa uns anys que es va construir el col·lector principal d’Aguiló i s’esperava una segona fase per fer la depuradora, que no s’ha acabat fent. Després de parlar-ne amb l’Agència Catalana de l’Aigua, l’ens n’ha assumit la competència i l’ha delegat al Consell Comarcal, que va demanar a l’Ajuntament de Santa Coloma el vist-i-plau per tirar endavant amb la depuradora. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat i el govern municipal espera que es pugui fer al llarg del 2022.

També es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit. L’adjudicació del projecte per canviar la canonada del dipòsit d’aigua del Codony ha estat a la baixa, és a dir, es farà per menys diners dels pressupostats i part d’aquest estalvi es destinarà a la conservació de vies i serveis (15.000€), redacció de projectes (7.000€), la compra d’una finca a la sortida de Santa Coloma direcció a la Capelleta (4.000€). Aquesta finca formarà part d’un camí que es vol fer al voral de la carretera de La Llacuna.

En el ple també es va aprovar l’endeutament amb 90.000 euros per poder comprar l’Hotel del Comptes, que està en desús des de ja fa molts anys. L’Ajuntament ha decidit fer aquesta inversió perquè l’edifici quedés en mans del municipi i no s’ho arribés a quedar un grup inversor i no se n’arribés a fer mai cap altre ús. La proposta va ser ben vista per tots els regidors municipals i es va aprovar per unanimitat. El grup de Compromís, que es troba a l’oposició, va demanar que també es comptés amb ells per decidir què fer amb l’edifici i l’equip de govern va trobar molt raonable que la decisió de què fer amb l’edifici de l’antic Hotel fos consensuada per tot el consistori.

En un altre punt de l’ordre del dia, el ple també va aprovar amb el vot favorable de tots els regidors l’adhesió al moviment pel foment de l’”economia del Bé Comú”. Aquest és un moviment nascut a Àustria i que vol posar la mirada en temes ètics, mediambientals i de sostenibilitat a l’hora de fer qualsevol moviment a l’Ajuntament, tant en la contractació per obres, amb el tracte amb els proveïdors, en el benestar dels veïns però també dels treballadors, temes d’accessibilitat, i un llarg etcètera. Ara per ara, el moviment està analitzant la situació de Santa Coloma en aquest aspecte i s’està a l’espera dels resultats. Un cop es coneguin, es començarà a treballar i establir una metodologia, amb l’ajuda de l’associació per l’EBC. Avui en dia hi ha multitud d’empreses que hi estan posades, associacions, municipis, regions i a Catalunya l’Ajuntament de Santa Coloma n’és pioner.

També es va tirar endavant, però en aquesta cas amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, l’aprovació inicial de l’ordenança Municipal sobre la recollida de Residus. Aquesta ordenança es vol fer ja que des del passat octubre s’ha instaurat la recollida porta a porta i l’equip de govern creu adient una ordenança específica que permeti vetllar pel bon funcionament del sistema i poder sancionar quan no es faci bé, apart de contemplar molts altres aspectes. L’abstenció de Compromís va ser al·legant que hi havia detalls de l’ordenança que no eren del tot correctes, com les modificacions recents en les deixalleries.

Finalment, el ple del mes d’abril va aprovar la retirada dels tractaments honorífics de l’ajuntament de Santa Coloma de Queralt a Francisco Labadie Otermin, qui va ser governador civil de Tarragona durant el franquisme, cap provincial de les “FET y de las “JONS”, conseller nacional del Movimiento, i fins hi tot declarat defensor de l’Alemanya nazi.

Al març del 1950 se li havia atorgar la distinció de fill adoptiu i la primera medalla d’or de la Vila. Ara, la voluntat del consistori és la de treure-li aquests honors i es va acordar per unanimitat.

En el darrer punt del ple es va procedir a la votació del substitut del jutge de pau, que havia quedat sense resoldre al ple del gener. Aquest cop, la votació va reeixir, quedant Ricard Plaza en primer lloc per majoria absoluta.