subvencions

Títol Calendari Resum Etiquetes
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014. 23/01/2015 En data 28 de novembre de 2014, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de la Diputació de Tarragona i va emetre un... subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per regular les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals, consistent en l’execució de les obres de millora dels punts d’aigua 23/01/2015 La Diputació de Tarragona ofereix assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis d’acord amb l’art. 31 a) i 36 c)... subvencions