Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014.

23/01/2015 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014.

En data 28 de novembre de 2014, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de la Diputació de Tarragona i va emetre un informe favorable per a la concessió de les subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014. 

Les subvencions concedides per part de la Diputació de Tarragona a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt per als interessos de préstecs concertats, ha estat del 80% respecte a l’import total dels interessos, i en cada un dels préstecs concertats. 

Els imports resultants han estat de:
- Préstec concertat l’any 2001 ........... Subvenció de 119,96 euros.
- Préstec concertat l’any 2005 ............Subvenció de 413,40 euros.

 

logo_dipu_editora1232editora_7675