El consistori

Títol Calendari Resum Etiquetes
El consistori 26/10/2015  El consistori Alcalde: Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella1r. tinent d'alcalde: Sr. Pep Navarro Monserrat   2n. tinent d'... El consistori, ajuntament