El consistori

Títol Calendari Resum Etiquetes
El consistori 26/10/2015   El consistori Alcalde: Sr. Ramon Mullerat Figueras1r. tinent d'alcalde: Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella  2n. tinent d'... El consistori, ajuntament