Noticies

21/08/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24 d’abril de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, per a l’any 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una...
16/08/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions de protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals,...
24/07/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona curs 2022-2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria...
24/07/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol...
05/07/2023 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests...
01/04/2023 Subvencions
Concessió de subvencions, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, destinades a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió...
21/02/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 d’agost de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 6 2022 L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
31/01/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 5 de juliol de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
27/12/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de març de 2022, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica. (PAESC). Convocatòria 2022. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una...
16/12/2022 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 14 de juny de 2022, va aprovar la convocatòria de subvencions d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjaments empresarials de l’any 2022. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar...

Pàgines