Subvenció de la Diputació de Tarragona

05/07/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials(any 2022).

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 de maig de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació d’un ascensor a l’equipament municipal Cal Nialet.

El pressupost total de despeses es va estimar en 29.562,51 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 29 de novembre de 2022, va concedir una subvenció d’import 25.128,13 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Santa Coloma de Queralt, febrer 2023

Resultado de imagen de logo diputació de tarragona