Subvenció per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022

28/01/2022 Subvencions

Subvenció per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022

El 10 d’octubre de 2018 es va publicar al DOGC núm. 7566 l’Ordre TES/169/2018, de 4 d'octubre, les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.

 

El 9 de juny de 2021 es va publicar al DOGC núm. 8429 la Resolució ACC/1779/2021, d'1 de juny, de convocatòria de subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt el passat 8 de juliol de 2021, va sol·licitar una subvenció del 80 % del pressupost de l’obra, per a la millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua: “Renovació d’un tram de la xarxa d’aigua potable a la carretera de la Llacuna”, amb un pressupost total de 99.550,00 € s/IVA.

 

Per resolució definitiva de data 2 de desembre de 2021 del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es va resoldre concedir una subvenció per a l’esmentada actuació d’import 79.640,00 €.

 

Santa Coloma de Queralt, gener de 2022