CONCURS LOGOTIP I LEMA 800è ANIVERSARI MERCAT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

13/02/2022

CONCURS LOGOTIP I LEMA 800è ANIVERSARI MERCAT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

CONCURS LOGOTIP I LEMA 800è ANIVERSARI MERCAT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

L'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt convoca el concurs de disseny d'un logotip amb un lema destinats a identificar les activitats que es desenvolupin amb motiu del 800è aniversari del mercat setmanal a la Vila de Santa Coloma de Queralt. El logotip haurà de reflectir la naturalesa de les jornades, incloent un o diversos dels aspectes següents en el lema: 1222-2022, 800 anys, mercat, Santa Coloma de Queralt.

Podrà participar-hi tota persona física, major de setze anys que ho desitgi. El termini per presentar les propostes finalitzarà a les 23:59 del dia 13 de març de 2022. Les propostes s'enviaran a la següent adreça de correu: comunicacioscq@gmail.com

 

El concurs es regirà per les següents bases:

Bases concurs logotip i lema 800è ANIVERSARI MERCAT DE SANTA COLOMA DE QUERALT