Noticies

07/11/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 18 d’abril de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta...
03/11/2023 Subvencions
D’acord amb les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2023, l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona ha concedir a l’Ajuntament de Santa...
23/10/2023 Subvencions
D’acord amb les bases de subvencions als ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals durant l’any 2023, l’e-catàleg de la Diputació de Tarragona ha concedir a l’Ajuntament de Santa...
23/10/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 14 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica. (PAESC). Convocatòria 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una...
23/10/2023 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 14 de febrer de 2023, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la prevenció local d’incendis forestals i foment de la recollida selectiva. Convocatòria 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i...
23/10/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per l’exercici 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a...
21/08/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 24 d’abril de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per desenvolupar Polítiques locals d’Habitatge, per a l’any 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una...
16/08/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions de protecció de la Salut Pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals,...
24/07/2023
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 20 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l’exercici 2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta...
24/07/2023 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 de febrer de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona curs 2022-2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria...

Pàgines