Concessió de subvencions, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

01/04/2023 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Concessió de subvencions, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, destinades a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (CLT506).

 

Per RESOLUCIÓ CLT/2647/2022, de 30 d'agost, es va donar publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual es va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) per al període 2022-2023 (ref. BDNS 646673).

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per al projecte La Farinera LAB, amb un pressupost de 35.894,00 euros.

 

Per Resolució Definitiva del Departament de Cultura, de data 23 de març de 2023, es va concedir una subvenció d’import 25.128,13 euros per a la realització de l’esmentat projecte objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, abril de 2023

 

Amb la col·laboració: