Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020.

18/11/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 21 de setembre de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular sota el títol “Santa Coloma de Queralt dona suport a la cultura segura”.

 

El pressupost total de les actuacions va ser de 49.056,75 euros, IVA inclòs.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 24 de novembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 24.920,83 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2020.