Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2022.

14/10/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2022.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 15 de març de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2022.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular sota el títol de “#scqcultura2022”.

El pressupost total de les actuacions va ser de 35.000,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 26 de juliol de 2022, va concedir una subvenció d’import 14.822,00 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol•licitud.

Santa Coloma de Queralt, octubre de 2022.