Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2021.

16/12/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2021.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 9 de juny de 2021, es va publicar la convocatòria de subvencions per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular per a l’any 2021.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular sota el títol de “ Santa Coloma, cultura i música 2021”.

 

El pressupost total de les actuacions va ser de 33.200,00 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 5 d’octubre de 2021, va concedir una subvenció d’import 20.000.00 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2021.