Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021.

14/10/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 11 de maig de 2021, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la transició energètica i acció climàtica. (PAESC). Convocatòria 2021.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una subvenció per a les línies:

Línia 2- PAESC (Obra: “Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de l’església parroquial de Santa Maria de Santa Coloma de Queralt”).

Línia 4-Residus (Per a l’adquisició de cubells i material per a la millora en la recollida selectiva de residus).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona per acord de data 14 de desembre de 2021, va concedir una subvenció per a la realització de línia 2 d’import 15.331,82 euros i per a la realització de la línia 4 d’import 4.535,53 euros.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2021.