Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2022.

27/12/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2022.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de març de 2022, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la transició energètica  i acció climàtica. (PAESC). Convocatòria 2022.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la línia:

 

Línia 2- PAESC (Obra: “Enllumenat públic autònom fotovoltaic Ctra. Exterior de Santa Coloma de Queralt”).

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona per acord de data 4 de d’octubre de 2022, va concedir una subvenció per a la realització de línia 2 d’import 34.407,25 euros.

 

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2022.