Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023

20/01/2024 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 de d’agost de 2023, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització de les fires: IX Som Terra de Safrà i la XXX Romescada Popular.

El pressupost total de despeses es va estimar en 15.550,00 €.

Per decret de data 18 de desembre de 2024, es va concedir una subvenció per import de 2.126,85 € per a la realització de euros per a la realització de la XXX Romescada Popular i de 3.081,42 per a la realització de la IX edició Som Terra de Safrà.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2023.