Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2022

16/12/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data  14 de juny de 2022, va aprovar la convocatòria de subvencions d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjaments empresarials de l’any 2022.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per impulsar un nou espai de suport a l’emprenedoria i a les empreses dins del seu municipi. Es tracta d’un edifici arrendat per l’Ajuntament, situat al carrer Anselm Clavé, amb la finalitat de ser un espai d’allotjament empresarial, BASEACTIVA.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 29 de novembre de 2022, va concedir una subvenció d’import 8.570,84 euros per a la realització d’aquestes accions de foment.

 

 

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2022.