Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2021.

10/12/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, any 2021.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data  1 de juny de 2021, va aprovar la convocatòria de subvencions d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjaments empresarials de l’any 2021.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per impulsar un nou espai de suport a l’emprenedoria i a les empreses dins del seu municipi. Es tracta d’un edifici arrendat per l’Ajuntament, situat al carrer Anselm Clavé, amb la finalitat de ser un espai d’allotjament empresarial, BASEACTIVA.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 2 de novembre de 2021, va concedir una subvenció d’import 7.200,00 euros per a la realització d’aquestes accions de foment.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2021.