Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2015.

25/01/2016 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2015.

En data 23 de novembre de 2015, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de 

la Diputació de Tarragona i va emetre un informe favorable per a la concessió 

de les subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i 

consells comarcals. Convocatòria 2015. 

Les subvencions concedides per part de la Diputació de Tarragona a 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt per als interessos de préstecs 

concertats, ha estat del 80% respecte a l’import total dels interessos, i en cada 

un dels préstecs concertats. 

Els imports resultants han estat de:

  • Préstec concertat l’any 2001 ........... Subvenció de  42,48 euros.
  • Préstec concertat l’any 2005 ............Subvenció de 250,97 euros.