Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

14/12/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data  16 de juny de 2020, va aprovar la convocatòria de subvencions per a  impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per realitzar les obres corresponents a la millora de l’eficiència energètica de l’aparcament soterrani de la Plaça Major de Santa Coloma de Queralt.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona per acord de data 9 de desembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 13.862,62 euros per a la realització d’aquesta actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2021.