Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’any 2022.

14/10/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’any 2022.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 29 de març de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2022.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una subvenció per a les línies.

-Tipus 1. Vigilància de les zones de bany.

-Tipus 2. Protecció de la Salut Pública.

El pressupost total de les actuacions va ser de 36.000,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 20 de setembre de 2022, va concedir una subvenció d’import 28.263,60 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol•licitud.

Santa Coloma de Queralt, octubre de 2022.