Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’any 2021

27/12/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, en matèria de Protecció de la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per a l’any 2021

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 11 de maig de 2021, es va publicar la convocatòria de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l’exercici 2021.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a les línies.

 

-Tipus 1.Vigilancia de les zones de bany.

-Tipus 2. Protecció de la Salut Pública.

 

El pressupost total de les actuacions va ser de 36.000,00 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de desembre de 2021, va concedir una subvenció d’import 28.386,00 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

 

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2021