Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès

31/01/2023 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 5 de juliol de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la contractació de personal de brigada.

 

El pressupost total de despeses es va estimar en 20.747,23 €.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 22 de novembre de 2022, va concedir una subvenció d’import 20.747,23 euros per a la  contractació de personal de brigada.

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

Santa Coloma de Queralt, gener 2023