Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

21/02/2023 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 3 d’agost de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, tipus C, capítol 6 2022

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a l’adquisició d’un servidor i dos switchos.

El pressupost total de despeses es va estimar en 6.977,34 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 13 de desembre de 2022, va concedir una subvenció d’import 3.989,56 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.​

    

Santa Coloma de Queralt, febrer 2023