Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat

03/11/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 27 de juny de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització de les fires:  VIII Som Terra de Safrà i la XXIX Romescada Popular.

El pressupost total de despeses es va estimar en 15.300,00 €.

Per decret de data 24 d’octubre de 2022, es va concedir una subvenció per import de 5.808,63 euros per a la realització de les fires esmentades objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2022.