Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2021-202

17/11/2022 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2021-202

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 27 de juny de 2022, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona curs 2021-2022.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una subvenció per a l’Organisme Autònom Municipal per al curs 2021-2022

El pressupost total de despeses es va estimar en 164.399,61 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 4 d’octubre de 2022, va concedir una subvenció d’import 33.319,85 euros per al finançament de l’escola de música de Santa Coloma de Queralt per al curs 2021-2022

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2022