Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d'Acció Municipal 2018

12/06/2018 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d'Acció Municipal 2018

El Ple de la Diputació de Tarragona de 27 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018 (PAM) del Servei d’Assistència Municipal.

La Junta de Govern de 12 de gener de 2018 va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal, (PAM) de l’anualitat 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, el 26 de febrer de 2018, es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar dues subvencions:

- Enderroc i anivellació de la piscina municipal.

- Construcció de nous vestuaris i d’una piscina infantil.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 25 de maig de 2018, va concedir les següents subvencions:

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Municipi: Santa Coloma de Queralt

Concepte: Enderroc i anivellació de la piscina municipal

Pressupost Elegible: 60.000,00 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 54.000,00 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Municipi: Santa Coloma de Queralt

Concepte: Construcció de nous vestuaris i d’una piscina infantil

Pressupost Elegible: 133.000,00 euros

% concedit: 62,70%

Import concedit: 83.392,00 euros

 

Santa Coloma de Queralt, 11 de juny de 2018.