Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, convocatòria 2016

20/01/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, convocatòria 2016

 

En data 13 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional 2016 del Servei d’Assistència Municipal, i es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 79, de data 26 d’abril de 2016.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció de caràcter excepcional al Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona per a l’actuació: “Justificació dels costos arranjament de camins afectats per les pluges excepcionals del 2 de novembre de 2015”,  convocatòria 2016, amb un pressupost de 32.811,35 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 16 de desembre de 2016, va concedir una subvenció d’import 26.249,08 euros per a la realització de l’esmentada actuació.