Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, als municipis, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins 10.000 habitants per gestió i funcionament dels equipaments d’interès ciutadà, any 2015

17/08/2015 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, als municipis, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població fins 10.000 habitants per gestió i funcionament dels equipaments d’interès ciutadà, any 2015

En el BOPT núm. 50 de data 2 de març de 2015, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de bases per sol·licitar subvencions per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per al funcionament de l’equipament municipal “Castell dels Comtes”, amb un pressupost de 47.143,36 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 19 de juny de  2015, va concedir una subvenció d’import 2.943,90 euros per a la gestió i funcionament del Castell dels Comtes.