Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines),

23/07/2018 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines),

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 16 de febrer de 2018, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines), convocatòria 2018.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (piscina).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 22 de juny de 2018, va concedir una subvenció d’import 6.340,80 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, juliol de 2018.