Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats, convocatòria 2016

16/08/2016 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats, convocatòria 2016

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2016.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció,  per a la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics, amb un pressupost de 6.073,80 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 15 de juliol de 2016, va concedir una subvenció d’import 3.088,41 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, agost de 2016.