Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i consultoris mèdics

18/12/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i consultoris mèdics

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.(Convocatòria 2017)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció  per cobrir part de les despeses de l’arrendament anual dels dos aparells  desfibril·ladors.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 3 de novembre de 2017, va concedir una subvenció d’import 2.030,15 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2017.