Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per actuacions de salut pública per a la gestió d'espècies plaga i recollida d'animals abandonats

18/12/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per actuacions de salut pública per a la gestió d'espècies plaga i recollida d'animals abandonats

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats - Convocatòria 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció,  per a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga (coloms i rates).

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 17 de novembre de 2017, va concedir una subvenció d’import 4.684,80 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2017.