Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i qualitat de l'aigua

18/12/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació, per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i qualitat de l'aigua

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, línia de manteniment. (Convocatòria 2017)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 19 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, línia de manteniment.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 17 de novembre de 2017, va concedir una subvenció d’import 2.994,41 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2017.